top of page

uitbreiding bouwproject

Ondertussen is er enige tijd verstreken waarbij er toch wel enkele fundamentele veranderingen opgetreden.

- De voornaamste is dat het aanliggend pand (Tongersesteenweg 22) mee betrokken zal worden in het bouwproject waardoor enerzijds de kantoorruimte beneden lichtjes zal wijzigen in volume maar anderzijds ook het aantal appartementen zal toenemen van 7 naar 11. De eerste bouwaanvraag betrof enkel de panden 18 & 20. Zodoende diende alle gemaakte plannen drastisch te worden aangepast/vernieuwd door de architecten.

Er zal nu uitgegaan worden van een vrij symmetrische constructie met twee liftschachten, bredere inrijlaan en aanliggende tuinen voor de gelijkvloerse appartementen.

- Naar aanleiding van de eerste bouwaanvraag werd toegestaan/gevraagd om op de bovenste verdieping een penthouse-appartement te installeren; maw geen zadeldakconstructie meer, hetgeen naast extra ruimte ook een strakkere architectuur toelaat dewelke zal doorgetrokken worden in gans het gebouw. Wij verwachten de eerste nieuwe plannen hieromtrent midden augustus.

-Huidige indeling :

- 1 of 2 kantoorruimten

- 2 gelijkvloerse appartementen

- 4 appartementen op het 1ste verdieping

- 4 appartementen op de 2de verdieping waarvan 1 duplex

- Penthouse-appartement

- Ter illustratie, de eerste voorlopige bouwschetsen

RECENT POSTS

ARCHIVE POSTS

bottom of page