top of page

Eindontwerp in zicht

Hierbij, de bijna finale versie van het appartementsgebouw. Op deze vormgeving zijn reeds de eerste goedkeuringen bekomen. Op enkele details na zal dit ook de vertrekbasis zijn voor de aanvraag van de bouwvergunning, dewelke voorzien is voor december. De huidige constructie is georganiseerd rond twee centrale liftkokers waardoor nu - door de symmetrische opbouw - ruimere appartementen kunnen worden gecreeërd.

Het aantal appartementen is bepaald op 12.

Alle appartementen worden aangeboden met kelderberging en ondergrondse parking.

Bovengronds worden er nog 16 extra parkingplaatsen aangeboden.

(opp. in m2 zonder ter