top of page

Start voorbereiding

Beste,

Progressie van het bouwproject:

- Vanaf januari start de verdere ontmanteling van de bestaande gebouwen met finaal de afbraak dewelke voorzien is vanaf maart 2018.

- Ondertussen werd de bouwvergunning ingediend incluis de geruststellende archeologie nota. We verwachten de goedkeuring hiervan ten laatste in de maand februari. Eens goedkeurd zullen ook de huidige reclamepanelen vervangen worden met finale versie zoals ze nu reeds op de website te zien zijn.

- Aangezien de definitieve plannen van zowel exterieur als interieur afgewerkt zijn komen we stilaan in de fase van de aanbieding vd appartementen op de immomarkt. Zoals het steeds ons doel geweest is, zullen de prijzen hiervan marktconform zijn met een optimale prijs/kwaliteitsverhouding.

- Op basis van de eerste voorlopige berekeningen zullen de prijzen starten vanaf 161.000 euro tot 330.000 euro excl. btw met inbegrip van begeleiding door onze interieurarchitect betreffende het vast meubilair. De bijhorende ondergrondse parkeerruimte en berging zal aangeboden worden voor een prijs variërende tussen 17.000-20.500 euro excl. btw. Ofschoon de basisafwerking reeds kwaliteitsvol zal zijn, is verdere detaillering van keuken en badkamer zeker mogelijk alsook de uitbreiding van de functionele basisdomotica. Hoe vroeger in het bouwstadium dit kan gerealiseerd worden des te gemakkelijker de implementatie hiervan.

- In de mate van het mogelijke zal gewerkt worden met lokale/regionale aannemers om op deze manier het vertrouwen & communicatie tussen bouwheer/architect/aannemer en koper te versterken.

Prijzen zijn voorlopig niet bindend en enkel richtinggevend gezien de finale basisafwerking nog in onderhandeling is met de verschillende uitvoerders.

Sta ons toe jullie alvast een gezond en prachtig 2018 toe te wensen,

Het EnTriDe Team

RECENT POSTS

ARCHIVE POSTS

bottom of page