top of page

NIEUWSFLASH!

Werken zijn gestart!

Positieve wending inzake oppervlaktes van de appartementen gelegen tegen de gemeenschappelijke muur.

Na het uitmeten en uitgraven van de kelderfunderingen hebben we de aanvankelijke schuine kant , ter hoogte van de gemeenschappelijke muur met de buren, kunnen recht trekken.

Dit geeft een aanzienlijke oppervlaktevermeerdering en structurele verbetering voor:

appartement 0.2 (gelijkvloers)

appartement 1.6 ( eerste verdieping met groendak)

appartement 2.10 (tweede verdieping)

penthouse 3.12 (derde verdieping)